OBJAŚNIENIA

Tabele zawierają momenty wschodów i zachodów Słońca obliczone dla miejsca o podanych współrzędnych geograficznych. Wyrażono je w godzinach i minutach [hhmm] czasu środkowoeuropejskiego. W okresach obowiązywania czasu letniego należy do podanych momentów dodać 1 godzinę.

Obliczenia wykonano na komputerze osobistym typu IBM PC z oryginalnym programem Riset napisanym w języku FORTRAN 77. Podstawowym elementem programu jest subrutyna obliczająca współrzędne Słońca z dokładnością lepszą niż 1' na dowolny moment czasu w okresie od ok. 1650 do ok. 2250 r.

Zjawiska wschodu i zachodu definiuje się jako chwile, kiedy górny skraj tarczy Słońca znajdzie się na wysokości horyzontu astronomicznego w trakcie dobowej wędrówki Słońca po niebie. W celu wyznaczenia tej chwili oblicza się czas, kiedy środek tarczy Słońca ma w danej miejscowości wysokość -51' (niektóre roczniki astronomiczne przyjmują tutaj -50'), na którą składa się 16' promienia tarczy i 35' refrakcji atmosferycznej przy horyzoncie.

Tabele wynikowe (tu jest przykład dla Torunia) zawieraja zaokrąglone do pełnych minut momenty obliczone dla roku środkowego z siedmiu lat wymienionych w nagłówku każdej z czterech tabel. Można ich jednak z pełnym zaufaniem używać w pozostałych latach, gdyż w całym tym okresie maksymalne różnice, na terenie Polski, nie osiągają nawet 0,3 minuty czasu. Poniższa tabelka pokazuje te różnice szczegółowo dla szerokości geograficznej +55° (Wybrzeże), gdzie są one największe w Polsce i dla obliczeniowych lat od 2000 do 2003.

Odchylki średnie (śr.), średnie absolutne (abs.) i maksymalne (max.) w minutach na szerokości geograficznej 55°; lata odniesienia: 2000 – 2003

    Lata     Wschody       Zachody 
        śr. abs. max.   śr. abs. max. 
 1980 - 1983 0,00 0,27 0,42  0,01 0,25 0,40 
 1984 - 1987 0,01 0,22 0,33  0,02 0,19 0,32 
 1988 - 1991 0,03 0,15 0,26  0,03 0,14 0,26 
 1992 - 1995 0,03 0,10 0,18  0,04 0,08 0,17 
 1996 - 1999 0,01 0,06 0,10  0,02 0,04 0,09 
 2000 - 2003 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
 2004 - 2007 0,02 0,06 0,12  0,02 0,07 0,15 
 2008 - 2011 0,04 0,12 0,22  0,04 0,13 0,22 
 2012 - 2015 0,03 0,18 0,30  0,02 0,17 0,25 
 2016 - 2019 0,01 0,21 0,32  0,01 0,22 0,32 
 2020 - 2023 0,01 0,27 0,41  0,00 0,27 0,40 
 2024 - 2027 0,03 0,34 0,48  0,02 0,32 0,47 

Sporządził: K. Borkowski, Katedra Radioastronomii UMK, Toruń, wrzesień 1992


File translated from TEX by TTH, version 3.12 on 25 Aug 2002.