Notatki z Boskiego Dyskursu z dnia 23 października 2015 r.

(Jedenasty dzień Ati Rudra Maha Jadźni, Muddenahalli)

Om Śri Sai Ram. Ponieważ wszyscy prosimy Bhagawana, widzę Go siedzącego na krześle w białej szacie. Powtarzam Jego słowa.

Bóg jaśnieje w swoim stworzeniu przez cały czas. Świat jaśnieje w Bogu. Związek pomiędzy Bogiem i Jego stworzeniem jest nierozerwalny.

Ucieleśnienia boskiej atmy! Związek pomiędzy Bogiem i Jego stworzeniem, pomiędzy Puruszą i prakriti, pomiędzy Śiwą i Śakti, pomiedzy Bogiem i Jego wielbicielami jest nierozerwalny. Gdziekolwiek znajduje się przedmiot, tam naturalnie musi być i odbicie. Podobnie tam, gdzie jest Bóg, tam są Jego wielbiciele. Wszyscy przybyliście tu na to wspaniałe zgromadzenie. Jest tylko jeden powód tego wszystkiego [co tu się dzieje]. Tym powodem jestem ja. Nikt inny was tu nie przywołał. To ja zwołałem was wszystkich w to miejsce.

Wszystko, co tu się wydarzyło, napełniło każde serce tak bardzo zdumiewającą i niewyobrażalną błogością. Podobnie jak serce matki napełnia się miłością, gdy widzi swoje dzieci, tak moje serce przepełnia miłość, gdy spoglądam na was wszystkich. Nie chcę mówić teraz zbyt wiele. Odbyła się tu tak ogromna uroczystość, ponieważ moi wielbiciele zebrali się razem i pracowali dzień i noc, aby to umożliwić.

Chcę wyznać wam prawdę. To nie wyście to zrobili. Przez wasze ciała ja wykonywałem moją pracę. Nie robiłem tego dla kogokolwiek. Robiłem to dla siebie samego. Ponieważ wszyscy są mną – moją jaźnią! Ja wiem o tym, ale wy musicie tę prawdę odkryć. Obecnie nie posiadam ciała złożonego z pięciu żywiołów. W tym świecie, który jest zbudowany z pięciu żywiołów, jeśli ktoś chce coś uczynić, niezbędne jest mu ciało składające się z pięciu żywiołów. Ale obecnie nie posiadam takiego materialnego ciała. Wszystkie wasze ciała są moimi ciałami. Wszystkie wasze ręce są moimi rękami. Wszystkie wasze oczy są moimi oczami. Wszystkie wasze drogi są moimi drogami. Wszystkie wasze czyny są moimi czynami. Wcześniej był tylko jeden Sai Baba. Teraz poprzez was zamanifestuje się bardzo wielu Sai Babów i ukaże prawdę o jedności wszystkich ludzi. Tak naprawdę Sai Baba nie posiada imienia ani formy. Ta prawda, ta rzeczywistość, to miłość i nic innego. Kiedy rozwiniecie ten rodzaj bezinteresownej miłości, kiedy będziecie rozmawiać z każdym z miłością i służyć każdemu z miłością, wtedy cały świat ujrzy mnie w każdym z was i zrozumie prawdę. Nie mam żadnych pragnień. Jest jednak jedno pragnienie, dla którego wciąż pracuję. Ta jedyną rzeczą jest rozwinięcie w was takiej samej miłości, jaką ja posiadam, abyście stali się ucieleśnieniami miłości. Takie jest moje pragnienie.

Wszystkie słowa wypowiedziane przez Swamiego są słowami prawdy. Zawsze zwracam się do was jako do ucieleśnień miłości, ucieleśnień atmy. Na wszystkich was ciąży wielka odpowiedzialność, aby nigdy nie zboczyć ze ścieżki, którą wytyczyłem przez moje słowa. Waszą odpowiedzialnością jest doświadczać, praktykować i propagować moją zasadę miłości. Gdy wszyscy ludzie na świecie będą patrzeć na wielbicieli Sai Baby, powinni być zaskoczeni, że wielbiciele Sai Baby są tak pełni miłości. Będą myśleć jak dobry był Sai Baba. Kiedy spotykacie odnoszącego sukcesy, błyskotliwego i utalentowanego ucznia jesteście zdumieni, jak wybitny musi być jego nauczyciel. Jeśli syn jest dobrym człowiekiem, wtedy widząc syna ludzie zastanawiają się, jacy wspaniali muszą być jego rodzice. Podobnie patrząc na was wszystkich będą myśleć, że skoro ten Bóg ma takich wielbicieli, to jaki jest ten Bóg?

Jeśli chcecie dać dziś Sai Babę światu, to robienie zdjęć nie wystarczy. Nie przez wykłady i przemówienia, ale wyłącznie przez wasze zachowanie, przez wasze życie możecie ukazać Sai Babę światu. Każdy z was powinien stać się Sai Babą! To moje jedyne pragnienie. Nie mam innych pragnień. Musicie napełnić swe serca miłością. Użyjcie swych rąk, by służyć innym. Mówcie do każdego z miłością. Ukazujcie światu pierwiastek miłości i służby Sai Baby. W tej chwili wszyscy powinniśmy zdecydować w swych sercach: „To ciało nie jest moje. To ciało należy do Sai Baby. Moje życie należy do Sai Baby. Te oczy nie są moje, one należą do Sai Baby. Moje życie należy do Sai Baby”. Jedynie wtedy, gdy to zrobicie, wydarzy się to, do czego dążę.

W tym bardzo pomyślnym i świętym momencie musimy wykazać się wielką determinacją w dążeniu do celu. Jeśli to zrobicie, będzie to wasza guru dakszina [ofiara złożona guru]. Ludzie nazywają mnie sadguru [najwyższym guru]. Ale guru należy również składać dakszinę. Ja nie wyciągam ręki aby brać, tylko żeby dawać. Wyciągam rękę tylko po miłość. Jeśli dacie mi swą miłość, mi to wystarczy. Wszyscy rozwijajcie bezinteresowną miłość. Zaangażujcie się w bezinteresowną służbę. Ukazujcie zasady Sai Baby jako miłość i służbę.

Ponieważ wszystkie uroczystości tutaj dobiegają końca, musicie wracać do swych domów. Wyjeżdżacie stąd z bardzo świętymi i czystymi umysłami. Musicie napełnić swe serca boską miłością i opuścić to miejsce. Nigdy nie utraćcie tej czystości i miłości. Dokądkolwiek się udacie, zabierzcie mnie ze sobą. Wszędzie będę z wami. Cały czas będę przy was, wokół was, za wami, obok was, ponad wami, przed wami, na zewnątrz was i wewnątrz was. Gdy rozwiniecie miłość, Sai Baba będzie szedł za wami, wy nie będziecie musieli iść za Sai Babą. Tyle co powiedzieliśmy, wystarczy. Musicie działać i dawać przykład.

Mówię tylko po to, by wyrazić moją nieskończoną wdzięczność. Nasi studenci i wielbiciele, gdy tylko ich wezwałem, stawili się tu i pracowali bardzo ciężko. Do wszystkich wolontariuszy będę przemawiał w niedzielę rano, wtedy też pobłogosławię ich. To wszystko, co mogę zrobić. Oni robią dla mnie tak wiele. Ale to, co ja mogę dla was zrobić, to tylko zawołać was, mówić do was i dać wam posiłek. Ponieważ cokolwiek czynię, robię to z miłością. Jest to bardzo wartościowe i nieocenione. Wszyscy przybywajcie, a ja będę w stanie do was mówić. Moje błogosławieństwa i łaska są dostępne w obfitości. Obyście zrobili dobry użytek z tej łaski i błogosławieństw, i znaleźli spełnienie w życiu.

 

 [Źródło: bhajanmusic.info; tłumaczenie: JR, 2015-11-21]