Publications of K.M. Borkowski (KMB)


Selected publications are presented by subject on this page

There is also a page containing a few abstracts


  Books and brochures (mostly in Polish)

 1. KMB, 1991, Astronomiczne obliczenia nie tylko dla geografów, Skrypty i teksty pomocnicze, Wydawnictwo UMK, Toruń, 146 pp. (pdf file).
 2. KMB, 1992, LATEX. Profesjonalny skład publikacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 88 pp. (see cover, pdf file, bibliographic note).
 3. KMB, 1993, Radiowa interferometria wielkobazowa (VLBI), Wydawnictwo UMK, 315 pp. (pdf file).
 4. KMB, Kus A.J. (eds), 1994, Możliwości prowadzenia obserwacji radioteleskopem 32 m, Narada robocza, Piwnice, 17–18 luty 1994 r., Katedra Radioastronomii UMK, Toruń, 29 pp. (pdf file).
 5. Kus A.J., Schilizzi R.T., KMB, Gurvits L.I. (eds), 1994, Proceedings of the 2nd EVN/JIVE Symposium, October 21st, 1994, Toruń, vi + 132 pp. (pdf file).
 6. KMB, Pawski A., Stachowski J., Szumińska D., 1995, Ocena oddziaływania zabudowy mieszkaniowo-usługowej i produkcyjnej na radioteleskop w Piwnicach k/Torunia, Gospodarstwo Pomocnicze ,,TORPLAN" przy Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Toruniu, Toruń, lipiec 1995, 22 pp.
 7. KMB, A.J. Kus (eds.), 1996-2014, RT32. Podręcznik obserwatora, Katedra Radioastronomii UMK, Piwnice, 82/110 pp. (1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th ed.); here is the latest pdf version (12th ed.) with restricted access (free without personal data).
 8. Kus A.J., Gorgolewski S., Usowicz J.B. i KMB, 1997, 32-metrowy radioteleskop – Unikalność urządzenia i wpływ zakłóceń. STREFA OCHRONNA, Katedra Radioastronomii UMK, Piwnice, 35 pp.
 9. KMB (tłum. z ang.), 1997, Rita Bruce: Wizja Sai — Księga pierwsza (Vision of Sai — Book 1), Dom Wydawniczy Limbus, Bydgoszcz, 352 pp. (cover.jpg, preprint pdf).
 10. KMB (tłum. z ang.), 1997, Rita Bruce: Wizja Sai — Księga druga (Vision of Sai — Book 2), Dom Wydawniczy Limbus, Bydgoszcz, 361 pp. (cover.jpg, preprint pdf).
 11. KMB, 1998, Odbiór danych telemetrycznych ze sztucznych satelitów Ziemi za pomocą 15-metrowego radioteleskopu UMK w Toruniu, Katedra Radioastronomii UMK, Piwnice, 38 pp.
 12. Kus A.J., Usowicz J.B. i KMB, 1999, 32-metrowy radioteleskop – Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji radioteleskopu RT-4, Katedra Radioastronomii UMK, Piwnice, 18 pp.
 13. KMB (tłum. z ang.), 2001, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Rama Katha Rasa Wahini czyli Słodka opowiść o Ramie, tom I, Stowarzyszenie Sathya Sai, Wrocław, 470 pp. (see here).
 14. KMB (tłum. z ang.), 2001, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Rama Katha Rasa Wahini czyli Słodka opowiść o Ramie, tom II, Stowarzyszenie Sathya Sai, Wrocław, 336 pp. (see here).
 15. Królak A., KMB (eds), 2003, Mathematics of Gravitation II (conference proc.), Warsaw, September 1 – 9, 2003.
 16. KMB, B. Posmyk, E. Serwańska (tłum. z ang.), 2006, Fragmenty z Wed (Veda Pushpanjali), część I, Stowarzyszenie Sathya Sai, Wrocław, 83 pp. (see here).
 17. KMB, M. Oziewicz, B. Posmyk (tłum. z ang.), 2007, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Sandeha Niwarini czyli rozpraszanie wątpliwości, Stowarzyszenie Sathya Sai, Warszawa, 181 pp. (see here).
 18. Proce K., KMB, 2007, First Steps Towards Love by D. Ostoja (transl. from Polish; edited by Ch. Parnell), 183 pp., pdf.
 19. Proce K., KMB, 2010, Love Without Limits by Daniel Ostoja (transl. from Polish, edited by Ch. Parnell), 171 pp., pdf.
 20. Proce K., KMB, 2010, Love in Action by Daniel Ostoja (transl. from Polish, edited by Ch. Parnell), 161 pp., pdf.
 21. KMB (tłum. z ang.), 2010, Valerie Barrow: Gwiezdni ludzie ponownie (Star People Revisited), Toruń (156 pp. pdf file, html version).
 22. KMB, 2010, Kalendarze astronomiczne na lata 2000 – 2010 (294 pp.) i 2011 – 2020 (268 pp.), Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 23. KMB (tłum. z ang.), 2010, Podręcznik traktorzysty. Ciągniki Ford 5640, 6640, 7740 i 7840 (Operator’s Handbook), Toruń, 108 pp. (pdf file).
 24. KMB (tłum. z ang.), 2013, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Brindawanie 1972, Stowarzyszenie Sathya Sai, Trzebież, xxviii + 267 pp. (wersja robocza, 133 pp., pdf; wersja oficjalna, html, po I korekcie).
 25. KMB (tłum. z ang.), 2015, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Brindawanie 1973, Stowarzyszenie Sathya Sai, Trzebież, 294 pp (wersje robocze: pdf, html).
 26. KMB (tłum. z ang.), 2013, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Brindawanie 1974, część I (wersje robocze: pdf, html).
 27. KMB (tłum. z ang.), 2013, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Brindawanie 1974, część II (wersje robocze: pdf, html).
 28. KMB (tłum. z ang.), 2014, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Błękitnych Górach, 1976 (wersje robocze: pdf, html).
 29. KMB (tłum. z ang.), 2014, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Brindawanie, 1977 (wersje robocze: pdf, html).
 30. KMB (tłum. z ang.), 2015, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Brindawanie, 1978 (wersje robocze: pdf, html).
 31. KMB, 2015, Kalendarze rahukali dla Polski na XXI w. (doc).
 32. KMB (tłum. z ang.), 2015, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Brindawanie, 1979, Światło Miłości (od Nr 61/2013).
 33. KMB (tłum. z ang.), 2016, Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała (or from original website)
 34. KMB (tłum. z ang.), 2016, Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała, tom 2 (or from original website)
 35. KMB (tłum. z ang.), 2016, Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała, tom 3 (or from original website)
 36. KMB (tłum. z ang.), 2016, Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała, tom 4 (or from original website)
 37. KMB (tłum. z ang.), 2016, Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała, tom 5 (or from original website)
 38. KMB (tłum. z ang.), 2016, Pan Sathya Sai Baba przemawia ze swego Świetlistego Ciała, tom 6 (or from original website)
 39. KMB (tłum. z ang.), 2016, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Brindawanie, 1993 (wersje robocze: pdf, html).
 40. KMB (tłum. z ang.), 2016, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Brindawanie, 1995 (wersje robocze: pdf, html).
 41. KMB (tłum. z ang.), 2017, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Brindawanie, 1991 (wersje robocze: pdf, html).
 42. KMB (tłum. z ang.), 2017, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Brindawanie, 2000 (wersje robocze: pdf, html).
 43. KMB (tłum. z ang.), 2017, Bhagawan Śri Sathya Sai Baba: Seminaria Sai w Brindawanie, 2002 (wersja robocza: pdf).
 44. KMB and JR (tłum. z ang.), 2016–2020, Booklets of Global Divine Discourses (or from here).
 45. KMB, 2020, Kalendarze astronomiczne na lata 2021 – 2030 (268 pp.), Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.

  Research publications in English

 46. KMB, 1972 to 1979, Daily and Montly Means of Flux Density (a quartely contribution at 127 MHz), Quart. Bull. Solar Activ. 1972 – 1979.
 47. KMB, 1975 to 1979, Solar Radio Emission — Outstanding Occurrences (a monthly contribution at 127 MHz), Solar-Geophys. Data, Part II, 1975 – 1979.
 48. KMB, 1977, The Variability Index for Solar Radio Emission, Physica Solariterrestris, 4, 13 – 16
 49. KMB, Zlobec P., Zanelli C.A., 1980, Problems of Single-Frequency Meter-Wavelength Solar Observations, Mem. Soc. Astr. Ital., 51, 247 – 261.
 50. KMB, 1982, The Quiet Sun Brightness Temperature at 127 MHz, Solar Phys., 81, 207 – 215.
 51. KMB, 1982, Solar Activity in September 1977 and on November 22, 1977 as Observed at 127 MHz, Report UAG-83, Part I, 130 – 135, World Data Center A, NOAA, Boulder (Colorado, USA).
 52. KMB, 1985, Generalized Projection Theorem for Mapping with Radio Interferometers, Astrophys. & Space Sci., 111, 203 – 205.
 53. KMB, 1986, Signal Loss due to Imperfect Fringe Rotation in VLBI Correlators Revisited, Astrophys. & Space Sci., 128, 443 – 446.
 54. KMB, 1986, Biases of Digital VLBI Observables Due to Small Signal Approximation and Imperfect Fringe Rotators, Astron. & Astrophys., 157, 91 – 95.
 55. KMB, 1987, Near Zenith Tracking Limits for Altitude-Azimuth Telescopes, Acta Astron., 37, 79 – 88.
 56. KMB, 1987, VLBI Correlator Can Perform Better, Acta Astron., 37, 89 – 98.
 57. KMB, 1987, Detecting the Band-Limited Gaussian Noise, Scientific Instrumentation, 2, No. 1, 121 – 123.
 58. KMB, Maciejewski A.J., 1987, Feed Support Blockage Area in Parabolic Antennas, Scientific Instrumentation, 2, No. 2, 69 – 75 (Appendix upgraded July 15, 2012).
 59. KMB, 1987, Transformation of Geocentric to Geodetic Coordinates without Approximations, Astrophys. & Space Sci., 139, 1 – 4 [Erratum: vol. 146 (No. 1, July 1988), 201].
 60. KMB, 1988, ELP2000-85 and the Dynamical Time – Universal Time Relation, Astron. & Astrophys., 205, L8 – L10.
 61. KMB, 1989, Accurate Algorithms to Transform Geocentric to Geodetic Coordinates, Bulletin Géodésique, 63, No 1, 50 – 56.
 62. KMB, 1989, Solar Eclipses in Poland, 900 – 2200, Post. Astronaut., 22, 99 – 130.
 63. KMB, 1990, Lunar Eclipses in Europe, 900 – 2200, Earth, Moon, & Planets, 49, 107 – 140.
 64. KMB, 1990, Lunar Penumbral Eclipses, 1900 – 2200, Earth, Moon, & Planets, 49, 141 – 148.
 65. KMB, 1991, The Tropical Year and Solar Calendar, J. Roy. Astron. Soc. Canada, 85, No. 3, 121 – 130.
 66. KMB, Bååth L.B., 1992, Determination of the Toruń Antenna Position from VLBI Observations, Acta Astron., 42, 371 – 375.
 67. Gawrońska G., KMB, Usowicz J.B., 1994, Correction and Analysis of Daily Solar Flux at 127 MHz as Measured at Toruń, 1958 – 1992, Acta Astron., 44, 141 – 164.
 68. Gawrońska G., KMB, 1996, A Search for Periodicities in the Solar Flux at 127 MHz, Proc. Conf. held Univ. Barcelona, 3–7 July 1995, ,,Radio Emission from the Stars and the Sun", ed. by A.R. Taylor and J.M. Paredes, Astron. Soc. Pacific Conf. Series, 93, 397 – 399.
 69. Gawrońska G., KMB, 1996, Short Period Fluctuations in the Solar Flux at 127 MHz, Proc. 27th Meeting Pol. Astron. Soc., Poznań, September 12–15, 1995 (eds.: M.J. Sarna, P.B. Marks), 65 – 66.
 70. KMB, 1996, The Persian calendar for 3000 years, Earth, Moon, & Planets, 74, No. 3, 223 – 230.
 71. Charlot P. et al. (with KMB), 2001, ITRF2000 Positions of Non-geodetic Telescopes in the European VLBI Network, Proc. 15th Working Meeting on European VLBI for Geodesy and Astrometry (eds: D. Behrend, A. Rius), 194 – 200.
 72. Astone P., KMB, Jaranowski P., Królak A., 2002, Data analysis of gravitational-wave signals from spinning neutron stars. IV. An all-sky search, Phys. Rev. D, 65, 042003 (preprint or pdf here).
 73. Molotov I.E. et al. (with KMB), 2002, First experience of joint optical and radar observations of space debris objects at geostationary and high-elliptic orbits (abstract) in: Book of Inter-regional Conference Ecology of Space, June 10–14, St.–Petersburg, p. 27 – 28 (in Russian).
 74. Charlot P. et al. (with KMB), 2002, Improved Positions of Non-geodetic EVN Telescopes, Proc. 6th European VLBI Network Symposium, June 25–28, 2002, Bonn, Germany (eds.: E. Ros, R.W. Porcas, A.P. Lobanov & J.A. Zensus), p. 9 – 12.
 75. Molotov I.E. et al. (with KMB), 2002, Goals and results of the ad-hoc VLBI activity with Russian antennas, Proc. 6th European VLBI Network Symposium, June 25–28, 2002, Bonn, Germany (eds.: E. Ros, R.W. Porcas, A.P. Lobanov & J.A. Zensus), p. 19 – 20.
 76. Molotov I. et al. (with KMB), 2003, International Low-Frequency Very-Long-Baseline Interferometry Network Project Milestones, Astronomical and Astrophysical Transactions, 22, Nos. 4–5 (August–October 2003), p. 743–752.
 77. Astone P., Babusci D., Bassan M., KMB et al., 2003, All-sky upper limit for gravitational radiation from spinning neutron stars, Class. Quantum Grav., 20, No 17 (7 September 2003), S665–S676 (abstract and preprints).
 78. KMB, 2003, Referring a Detector to the Solar System Barycenter, Proc. Mathematics of Gravitation II Meeting, Warsaw, September 1 – 9, 2003.
 79. Molotov I. et al. (with KMB), 2004, Radar Interferometer Measurements of Space Debris Using the Evpatoria RT-70 Transmitter, Advances in Space Research, 34 (5), 884 – 891 (abstract).
 80. Astone P., Babusci D., Bassan M., KMB et al., 2005, An all-sky search of EXPLORER data, Class. Quantum Grav., 22, No 18 (21 September 2005), S1243–S1254 (abstract).
 81. Astone P., Babusci D., Bassan M., KMB et al., 2006, All-sky search of EXPLORER data: search for coincidences, Class. Quantum Grav., 23, No 19 (7 October 2006), S687–S692 (abstract).
 82. Paragi Z., Chakrabarti S., Pal S., KMB et al., 2007, Radio and X-ray Monitoring of SS433, Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica (Serie Conf.), 27 (Marzo 2007, Suppl.), 222-224. [pdf, ps]
 83. Astone P., Bassan M., Bonifazi P., KMB et al., 2008, All-sky search of NAUTILUS data, Class. Quantum Grav., 25, No 18 (21 September 2008), 184012 (pdf).
 84. Tudose V. et al. (with KMB), 2008, e-VLBI observations of SS 433 in outburst, The Astronomer's Telegram #1836.
 85. Astone P., KMB, Jaranowski P., Pietka M., Królak A., 2010, Data analysis of gravitational-wave signals from spinning neutron stars. V. A narrow-band all-sky search, Phys. Rev. D, 82, 022005 (abstract, preprint or pdf here).
 86. Szymczak M., Wolak P., Bartkiewicz A., KMB, 2012, The Torun catalogue of 6.7 GHz methanol masers, Astron. Nachr., 333 (7), 634–639 (pdf or here).
 87. Aasi J. et al. (with KMB), 2014, Implementation of an F-statistic all-sky search for continuous gravitational waves in Virgo VSR1 data, Class. Quantum Grav., 31, No 16 (21 August 2014), 165014 (pdf, 27pp).

  Research papers in Polish

 88. KMB, 1975 to 1979, Miesięczne ,,Raporty o radiowym promieniowaniu Słońca", Urania, 1975 – 1979 (przykładowy raport).
 89. KMB, 1975, Służba Słońca na falach radiowych w Toruniu, Urania, 46, 309 – 313.
 90. KMB, Gorgolewski S., Usowicz J., 1975, Interferometr do obserwacji Słońca na częstotliwości 127 MHz, Post. Astron., XXIII, 141 – 151.
 91. KMB, Kępa A., 1976, O minimum radiowej aktywności Słońca, Urania, 47, Nr 3, 89 – 91.
 92. KMB, 1976, Służba Słońca na częstości 127 MHz w Obserwatorium Toruńskim, Post. Astron., XXIV, Zeszyt 1, 15 – 31.
 93. KMB, 1976, Wskaźnik zmienności radiowego promieniowania Słońca, Post. Astron., XXIV, Zeszyt 2, 115 – 123.
 94. KMB, 1977, Przegląd toruńskich wyników obserwacji Słońca na częstości 127 MHz, Post. Astron., XXV, Zeszyt 3, 135 – 159.
 95. KMB, 1980, Odbiorniki radioastronomiczne, Post. Astron., XXVIII, 15 – 34.
 96. KMB, 1980, Teoria odbioru interferometrycznego w radioastronomii, Post. Astron., XXVIII, 79 – 93.
 97. KMB, 1980, Analiza charakterystyk wzmocnienia odbiornika przełączanego, Post. Astron., XXVIII, Zeszyt 4, 315 – 324.
 98. KMB, 1981, Analiza błędów systematycznych w toruńskich pomiarach strumienia radiowego promieniowania Słońca; cz. 1: Czynniki naturalne, Post. Astron., XXIX, Zeszyt 1, 55 – 63.
 99. KMB, 1981, Analiza błędów systematycznych w toruńskich pomiarach strumienia radiowego promieniowania Słońca; cz. 2: Czynniki instrumentalne, Post. Astron., XXIX, Zeszyt 2, 113 – 127.
 100. KMB, Kępa A., Kus A.J., Mazurek J.A., 1983, Toruński system do radiowych obserwacji pulsarów, Post. Astron., XXXI, 227 – 233.
 101. KMB, 1987, Okołozenitalne ograniczenia obserwacji astronomicznych dla teleskopów o montażu horyzontalnym, in: V Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych (URSI) (ed. B. Krygier), Wydawnictwo UMK, Toruń, cz. I, 337 – 341.
 102. KMB, 1987, Korelator VLBI z 5-poziomowym rotatorem listków, in: V Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych (URSI) (ed. B. Krygier), Wydawnictwo UMK, Toruń, cz. I, 342 – 344.
 103. KMB, Graham D.A., 1987, Wstępne wyznaczenia współrzędnych toruńskiego radioteleskopu techniką VLBI, in: V Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych (URSI) (ed. B. Krygier), Wydawnictwo UMK, Toruń, cz. I, 345 – 350.
 104. Maciejewski A.J., KMB, 1987, Powierzchnia cienia nóg wsporczych oświetlaczy na płaszczyźnie apertury anten parabolicznych, in: V Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych (URSI) (ed. B. Krygier), Wydawnictwo UMK, Toruń, cz. I, 351 – 354.
 105. KMB, 1987, Dni julianskie i daty kalendarzowe, Post. Astron., XXXV, Zeszyt 4, 275 – 279.
 106. KMB, 1988, Efemerydy Układu Słonecznego dla wszystkich, Post. Astron., XXXVI, Zeszyt 1, 49 – 55.
 107. KMB, 1992, Algorytmy zamiany współrzędnych kartezjańskich na elipsoidalne, Geodezja i Kartografia, XLI, Nr 3–4, 203 – 212.

  Internal and web documents (in Polish or English)

 108. KMB, 1972, Laboratoryjny odbiornik korelacyjny z offsetem częstości (praca magisterska), UMK, Toruń, iv + 68 pp.
 109. KMB, 1976, Szybka transformacja Fouriera (Opis i wydruki programów dla minikomputera MOMIK 8b), Instytut Astronomii UMK, 9 pp.
 110. KMB, 1979, Pomiary promieniowania Słońca na falach metrowych na przykładzie toruńskich obserwacji interferometrycznych na częstości 127 MHz (Ph.D. Thesis), Katedra Radioastronomii UMK, Toruń, 237 pp.
 111. KMB (ed.), 1985, Propozycja budowy anteny 32 m, Katedra Radioastronomii UMK, Toruń, 37 pp.
 112. KMB, 1989, Wytyczne do nadrzędnego programu sterowania RT-32, Katedra Radioastronomii UMK, Toruń, 12 pp.
 113. KMB, 1991, Paginator TEX (LATEX), Katedra Radioastronomii UMK, 30 pp.
 114. KMB, 1993, Wybrane metody VLBI w zastosowaniach astronomiczno-geodezyjnych, (rozprawa habilitacyjna), Katedra Radioastronomii UMK, Toruń.
 115. KMB, 1994, Możliwości wykorzystania 32 m anteny w geodezyjno-astrometrycznej VLBI, in: Borkowski and Kus (1994), 22 – 23.
 116. Kus A.J., KMB, 2001, Radioastronomia na UMK w latach 1981 – 2000, 6 pp.
 117. KMB, 2003, 15 m radioteleskop. Podręcznik obserwatora, Katedra Radioastronomii UMK, Piwnice.
 118. KMB, 2003, Wstępne oszacowanie wymagań związanych z budową radioteleskopu do obserwacji Słońca w Gdańskim Ośrodku ,,Hewelianum", Centrum Astronomii UMK, Piwnice.
 119. KMB, 2003, 32 m Radio Telescope Specifications, Centrum Astronomii UMK, Piwnice.
 120. KMB, 2003, Teoretyczne charakterystyki radioteleskopu RT32, Centrum Astronomii UMK, Piwnice.
 121. KMB, 2003, Wyprowadzenie wzoru na powierzchnię hiperbolicznego subreflektora, Centrum Astronomii UMK, Piwnice.
 122. KMB, 2003, Geometria paneli RT32, Centrum Astronomii UMK, Piwnice.
 123. KMB, 2004, Check of Panel Profile,Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 124. KMB, 2004, RT32 Pointing Model, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 125. KMB, 2004, Szanse wygrania w totolotku (Duży Lotek i Multi Lotek), Centrum Astronomii UMK, Piwnice.
 126. KMB, 2005, OptiCass — a Cassegrain Radio Telescope Optimization and Design Tool, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 127. KMB, 2005, Optical Properties of an Offset Paraboloid 80 m Radio Telescope, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 128. KMB, 2005, Analiza niektórych własności teleskopu 32-m na 30 GHz, Centrum Astronomii UMK, Piwnice.
 129. KMB, 2005, On Pointing and Gain of 32 m Radio Telescope at 30 GHz, Report presented at the OCRA Workshop, Torun, 28–29 June 2005.
 130. KMB, 2006, About Performance of 32 m Radio Telescope with OCRA Arrays, Report presented at the OCRA Workshop, Torun, 10–12 July 2006.
 131. KMB, 2006, Precise Reference of a Terrestrial Location to the Solar System Barycenter, presented at a ROG workshop in the Physics Department of the University of Rome "La Sapienza" on March 31, 2006.
 132. KMB, 2006, Radio Astronomy at Torun, talk given at a seminar of the Physics Department of the University of Rome "La Sapienza" on April 6, 2006.
 133. Astone P., KMB, Jaranowski P., Królak A. and Piętka M., 2006, Top2Bary — a Complete Set of Routines to Refer a Terrestrial Location to the Solar System Barycenter, 18 pp., Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 134. KMB, 2006, Linearity of Torun BBCs, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 135. KMB, 2006, How to Design a Sundial?, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 136. KMB, 2006, Towards New Pointing Tables for 32 m Radio Telescope, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 137. KMB, Hrynek G., Szymanski W., 2007, Analysis of EVN Calibration Problems at Torun Station, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 138. KMB, 2007, The DPFU parameter plays havoc with EVN calibration, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland (see also the presentation at Yebes TOG Meeting, and a concluding summary).
 139. KMB, 2008, Program do wstępnej obróbki danych z autokorelatora TCfA - AutoFFT, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 140. KMB, 2008, Pointing Check 2007-2008, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 141. KMB, 2008, TRAO meteo data 2000-2008, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 142. KMB, 2008, Sprawdź sam jak płodnością i płcią rządzi Księżyc, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 143. POLGRAW Group, 2008, POLGRAW – a Virgo collaboration.
 144. KMB, 2008, Amplitude Calibration at Tr during EVN Session 3/2008, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 145. KMB, 2009, Własności powiększonego RT32, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 146. KMB, 2009, Amplitude Calibration at Tr during EVN Session 1/2009, Session 2/2009 and Session 3/2009, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 147. KMB, 2009, A 90 m Transit Radio Telescope: Offset or Symmetrical?, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 148. KMB, 2009, Precyzyjna astrometria i geodezja (pdf, ppt), seminar Fale Grawitacyjne, Warszawa, 18 Dec 2009.
 149. KMB, 2010, A 100 m Radio Telescope: Some Optical Properties, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 150. KMB, 2010, TPOINT versus Torun pointing Model4c, TCfA, Torun, Poland.
 151. KMB, 2010, Precyzyjna astrometria i geodezja (2) (pdf, ppt), semiar of Department of Radio Astronomy, Toruń, May 13, 2010.
 152. KMB, 2010, Virgo – detektor fal grawitacyjnych (pdf, ppt) (in Polish), semiar of Department of Radio Astronomy, Toruń, Oct. 28, 2010.
 153. KMB, 2010, Amplitude Calibration at Tr during EVN Session 1/2010, Session 2/2010 and Session 3/2010, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 154. KMB, 2011, Amplitude Calibration at Tr during EVN Session 1/2011, Session 2/2011 and Session 3/2011, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 155. KMB, 2011, Optical Coma Structure Demonstrated with OptiCass, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 156. KMB, 2011, System sterowania radioteleskopu RT15 na początku lat 1980-tych , Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 157. KMB, 2011, Hevelius Radio Telescope: Classical Cassegrain or Ritchey-Chretien?, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 158. KMB, 2011, December Solstices in and Near 2012, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 159. KMB, 2011, Top2Bary – Software for Precise Reference of Detectors to Solar System Barycenter, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland (locally).
 160. KMB, 2012, TCfA Meteo Data 2000 to 2012, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 161. KMB, 2012, Teoretyczne charakterystyki radioteleskopu RT32. Część 2, Centrum Astronomii UMK, Piwnice.
 162. KMB, 2012, Amplitude Calibration at Tr during EVN Session 1/2012, Session 2/2012 and Session 3/2012, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 163. KMB, 2012, New archive of pulsar observations at TRAO (pdf, doc), Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 164. EVN observing plans 2007-2016.
 165. KMB, 2013, Amplitude Calibration at Tr during EVN Session 1/2013, Session 2/2013 and Session 3/2013, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 166. KMB, 2013, Projekt zegara analemmatycznego (plik pdf).
 167. KMB, 2014, Fringe amplitudes in DBBC FTP tests in EVN Session of February/March 2014, Torun Centre for Astronomy.
 168. TOG reports 1999-2014.
 169. KMB, 2014, Amplitude Calibration at Tr during EVN Session 1/2014, Session 2/2014 and Session 3/2014, Torun Centre for Astronomy, Torun, Poland.
 170. KMB, 2014,2015, Udział stacji toruńskiej w sesjach EVN 1996-2014 (dane liczbowe).
 171. KMB, 2015, Poprawki pointingu wynikające z uginania się szyn azymutalnego torowiska, TCfA, Torun, Poland.

  Review and popular articles (all in Polish)

 172. KMB, 1970, Co ma decybel do wielkości gwiazdowej, Młody Technik, 21, Nr 7/1970, 60 – 67.
 173. KMB, 1974, Radioastronomia, Radioamator i Krótkofalowiec Polski, 24, 230 – 233.
 174. KMB, 1975, Radioastronomia słoneczna, Urania, 46, Nr 9, 258 – 263.
 175. KMB, 1975, Radioźródła kalibracyjne, Post. Astron., XXIII, Zeszyt 3, 199 – 208.
 176. KMB, 1978, Plamy słoneczne, zlodowacenia i prognozy, Urania, 49, Nr 1, 14 – 20.
 177. KMB, 1979, 20 lat radiowej służby Słońca w Toruniu, Urania, 50, Nr 3, 89 – 90.
 178. KMB, 1980–2002, Codzienne wschody i zachody Słońca w Toruniu w latach 1980–2015, kalendarzyk Nowości (dziennik toruński).
 179. KMB, 1980, Astronomiczne aspekty wyginięcia dinozaurów, Urania, 51, Nr. 8, 237 – 243
 180. KMB, 1980, Problemy radiowych wąskopasmowych obserwacji Słońca, Post. Astron., XXVIII, Zeszyt 3, 175 – 183.
 181. KMB, 1981, Upadek bolidu przyczyną wymarcia dinozaurów, Urania, 52, Nr. 3, 86.
 182. KMB, 1982, 14 Europejska Konferencja Młodych Radioastronomów (YERAC), Post. Astron., XXX, 325 – 326.
 183. KMB, Kus A.J., 1983, Interferometria wielkobazowa. Część I: Wprowadzenie, Post. Astron., XXXI, Zeszyt 2, 99 – 128.
 184. KMB, Kus A.J., 1983, Interferometria wielkobazowa. Część II: Systemy VLBI, Post. Astron., XXXI, Zeszyt 3, 167 – 187.
 185. KMB, 1983, Interferometria wielkobazowa. Część III: Obróbka danych VLBI, Post. Astron., XXXI, Zeszyt 4, 255 – 277.
 186. KMB, Kus A.J., 1984, Interferometria wielkobazowa. Część IV: Synteza apertury, Post. Astron., XXXII, Zeszyt 1, 29 – 61.
 187. KMB, 1984, Interferometria wielkobazowa. Część V: Widmowa VLBI — Obserwacje i redukcja danych, Post. Astron., XXXII, Zeszyt 2, 133 – 154.
 188. KMB, 1984, Interferometria wielkobazowa. Część VI: Metody widmowej VLBI, Post. Astron., XXXII, Zeszyt 3-4, 205 – 219.
 189. KMB, Gawrońska G., Gorgolewski S., Kępa A., Krygier B., Kulik J., Kus A., Marecki A., Pazderski E., Szymczak M., Usowicz J., 1984, Udział toruńskich radioastronomów w europejskiej i globalnej VLBI, IV Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych — Poznań, Vol. III, J-10 – J-12 oraz Vol. A, J-1.
 190. KMB, 1985, Interferometria wielkobazowa. Część VII: Znaczenie VLBI dla astrometrii, geofizyki i nawigacji, Post. Astron., XXXIII, Zeszyt 3-4, 79 – 92.
 191. KMB, 1985, VLBI, Młody Technik, 36, Nr 6, 6 – 19.
 192. KMB, 1985, Astronomiczne datowanie śmierci Chrystusa, Urania, 56, Nr. 4, 119 – 120.
 193. KMB, 1986, Interferometria wielkobazowa. Część VIII: Metody i techniki VLBI w astrometrii, geofizyce i nawigacji, Post. Astron., XXXIV, Zeszyt 1-2, 23 – 44.
 194. KMB, 1986, Propozycja 32-m radioteleskopu dla Torunia — uzasadnienie założeń wstępnych, Post. Astron., XXXIV, 201 – 214.
 195. KMB, 1987, Interferometria wielkobazowa. Część IX: Organizacja i opracowanie obserwacji geodezyjno-astrometrycznych, Post. Astron., XXXV, Zeszyt 2, 75 – 98.
 196. KMB, 1991, Jak zmierzyć stałą grawitacji, Post. Astron., XXXIX, Zeszyt 2, 69 – 70.
 197. KMB, 1992, Wszystko o czasie. Zmierzyć nieuchwytne, Post. Astron., 40, 62 – 68.
 198. KMB, 1992, Rok platoński a tzw. stała Niniwy, Urania, LXIII, Nr 11, 347 – 348.
 199. KMB, 1992, Czy potrzebna jest reforma kalendarza gregoriańskiego, Fizyka w Szkole, XXXVIII, Nr 5, 292 – 299.
 200. KMB, 1993, Jak poprawnie obliczać wschody i zachody, Fizyka w Szkole, XXXIX, Nr 1, 49 – 50.
 201. KMB, 1994, Wszystko o czasie (2). Na co dzień i w astronomii, Post. Astron., 42, z. 1, 14 – 22.
 202. KMB, 1994, Złączenie planet dnia 12 stycznia 1994: Nic groźnego i szczególnie interesującego, Nieznany Świat, Nr. 1/1994, 6.
 203. KMB, 1994, Zaćmienia Słońca i Księżyca, Fizyka w Szkole, XL, z. 3, 175 – 182 + III s. okł.
 204. KMB, 1995, List do redakcji (dotyczący ,,okrągłych" liczb w astronomii), Nieznany Świat, Nr. 3/1995, 39.
 205. KMB, 1995, Wszystko o czasie (3). Astronomia a technika atomowa, Post. Astron., 43, z. 1, 13 – 21.
 206. KMB, 1995, Nauka a wiedza wedyjska, Nieznany Świat, Nr. 11/1995, 3 – 4 i 15.
 207. KMB, 1996, Kalendarz perski, Post. Astron., 44, z. 4, 189.
 208. KMB, 1999, Oczami astronoma: przede wszystkim zaćmienie — reszta niespecjalnie ciekawa, Nieznany Świat, Nr. 8/1999, 65.
 209. KMB, 1999, Hinduska rachuba czasu, Urania, LXX, z. 5/99, 206 – 211.
 210. KMB, 2002, Samoloty starożytności, Nieznany Świat, Nr. 7/2002, 42 – 44.
 211. KMB, 2002, Ignorancja i kasa, Nieznany Świat, Nr. 10/2002, 43.
 212. KMB, 2003, Wieloryby a Złoty Wiek, Nieznany Świat, Nr. 1/2003, 8 – 12.
 213. KMB, 2007, Nieobecna wszechobecna cisza wszechświata, TEMATY z Szewskiej (Uniw. Wrocławski), Nr. 1/2007, 40 – 42.
 214. KMB, 2009, List do redakcji (dotyczący śmierci Aleksandra Wielkiego i prognozowania pogody), Nieznany Świat, Nr. 9/2009, 22.
 215. KMB, 2011, List do redakcji (o orbach), Nieznany Świat, Nr. 3/2011, 41.
 216. KMB, 2012, Tego nie da się przewidzieć (o zagrożeniach ze strony Słońca), Nieznany Świat, Nr. 12/2012, 48-49.

Last updated: 10 September 2020


File translated from TEX by TTH, v. 3.12 on 29 Aug 2002.